Sheekh Umal Tafsiir

030. Juzz Cammah Sheekh Umal

Casharkii 240aad illaa 250 ====> 030. Naba’, Naazicaat, Cabasa, Takwiir, Infidhaar, Mudhafifiin, Inshiqaaq, Buruuj, Taariq, Aclaa, Gaashiyah, Fajr, Balad, Shamsi, Leyli, Duxaa, Sharxi, Tiin, Calaq, Qadr, Bayinah, Zulzilah, Caadiyaat to Fiil, Qureysh to Naas – Sheekh Umal

read more
Malcare WordPress Security