KU SOO DHAWADA

 WAKHTIGA

May 21, 2020
09:30 pm Toronto Time

Wixii Faahfahin Ah Nagala Soo Xiriira:

Masjid Khalid Bin Al-Walid 

Tel. 416-745-2888 | 416-745-9360

16 Bethridge Road, Toronto, Canada, M9W1N1

PLEASE HELP US MAINTAIN
THE HOUSE OF ALLAH!

Malcare WordPress Security