Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir

09. Wadaariyaat illaa Mursalaat Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suradda Wadaariyaat, Waduur, Najmi, Araxmaan, Waaqica, Xadiid, Mujaadala, Xashri, Xashar, Saf, Safa, Munaafiquun, Taqaabun, Dalaaq, Taxriim, Qalam, Xaaqa, Macaarij, Nuux, Jini, Muzamil, Mudasir, Qiyamah, Insaan, Mursalat.

read more
Malcare WordPress Security