Muxaadarooyinka Sheekh Bashiir Shiil oo dhan

Muxaadarooyinka Sheekh Bashiir Shiil oo dhan

Ka dageyso websitkeena Muxaadarooyinka Sheekh Bashiir Shiil oo dhan

Muxaadarooyinka Sheekh Dirir oo Dhan

Muxaadarooyinka Sheekh Dirir oo Dhan

Ka dageyso websitkeena Muxaadarooyinka Sheekh Dirir oo Dhan

Muxaadarooyinka Sheekh Mustafe oo Dhan

Muxaadarooyinka Sheekh Mustafe oo Dhan

Ka dagayso websitkeena Muxaadarooyinka Sheekh Mustafe oo Dhan

Muxaadarooyinka Sheekh Umal oo Dhan

Muxaadarooyinka Sheekh Umal oo Dhan

Ka dageyso websitkeena Muxaadarooyinka Sheekh Umal oo Dhan

01- Casharka 1 illaa 15 Sheekh Cumar Faaruuq

01- Casharka 1 illaa 15 Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso Tafsiirka Quraanka Sheekh Cumar Faaruuq Casharka 1 illaa 15

 

 

 

02- Casharka 16 illaa 30 Sheekh Cumar Faaruuq

02- Casharka 16 illaa 30 Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso Tafsiirka Quraanka 02- Casharka 16 illaa 30 Sheekh Cumar Faaruuq

03- Casharka 31 illaa 45 Sheekh Cumar Faaruuq

03- Casharka 31 illaa 45 Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso Tafsiirka Quranak 03- Casharka 31 illaa 45 Sheekh Cumar Faaruuq

04- Casharka 46 illaa 60 Sheekh Cumar Faaruuq

04- Casharka 46 illaa 60 Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso Tafsiirka Quraanka ==> 04- Casharka 46 illaa 60 Sheekh Cumar Faaruuq

05- Casharka 61 illaa 75 Sheekh Cumar Faaruuq

05- Casharka 61 illaa 75 Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso websitkeena tafsiirka quraanka ==> 05- Casharka 61 illaa 75 Sheekh Cumar Faaruuq | Masaajidka Khalid Bin Al-Walid ee magalad Toronto, Canada

06. Casharka 76 illaa 90 Sheekh Cumar Faaruuq

06. Casharka 76 illaa 90 Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso websitkeena Tafsiirka Quraanka ==> 06. Casharka 76 illaa 90 Sheekh Cumar Faaruuq

07. Casharka 91 illaa 120 Sheekh Cumar Faaruuq

07. Casharka 91 illaa 120 Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso websitkeena tafsiirka Quraanka ==> 07. Casharka 91 illaa 120 Sheekh Cumar Faaruuq

 

08. Casharka 121 illaa 150 Sheekh Cumar Faaruuq

08. Casharka 121 illaa 150 Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso websitkeena Tafsiirka Quraanka 08. Casharka 121 illaa 150 Sheekh Cumar Faaruuq

 

09. Casharka 151 illaa 190 Sheekh Cumar Faaruuq

09. Casharka 151 illaa 190 Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso websitkeena Tafsiirka Quraanka ==> 09. Casharka 151 illaa 190 Sheekh Cumar Faaruuq

 

10. Casharka 191 illaa 23a Sheekh Cumar Faaruuq

10. Casharka 191 illaa 23a Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso websitkeena Tafsiirka Quraanka ==> 10. Casharka 191 illaa 23a Sheekh Cumar Faaruuq

006. Acraaf Sheekh Umal

006. Acraaf Sheekh Umal

Casharkii 64aad illaa 73 ==> 006. Acraaf Sheekh Umal

007. Anfaal Sheekh Umal

007. Anfaal Sheekh Umal

Casharkii 74aad illaa 79 ==> 007. Anfaal Sheekh Umal

008. Towbah Sheekh Umal

008. Towbah Sheekh Umal

Casharkii 80aad illaa 89 ==> 008. Towbah Sheekh Umal

009. Yuunis Sheekh Umal

009. Yuunis Sheekh Umal

Casharkii 90aad illaa 95 ==> 009. Yuunis Sheekh Umal

Kulankii 2aad ee Dumaraka

Kulankii 2aad ee Dumaraka

Culimada: Sh. Mohamed Hassan – Abu Talxa (Denmark), Sh. Abdirahman Bashir – Ottawa, Sh. Bashir Yusuf Shiil (Toronto), Sh. Inshaar Axmed (Toronto)

010. Huud Sheekh Umal

010. Huud Sheekh Umal

Casharkii 96aad illaa 101==> 010. Huud Sheekh Umal

011. Yusuf, Racd, Ibrahim, Xijr Sheekh Umal

011. Yusuf, Racd, Ibrahim, Xijr Sheekh Umal

Casharkii 102aad illaa 114 ==> 011. Yusuf, Racd, Ibrahim, Xijr Sheekh Umal

012. Naxl Sheekh Umal

012. Naxl Sheekh Umal

Casharkii 115aad illaa 120 ==> 012. Naxl Sheekh Umal

013. Israa Sheekh Umal

013. Israa Sheekh Umal

Casharkii 121aad illaa 125 ==> 013. Israa Sheekh Umal

014. Kahf iyo Maryama Sheekh Umal

014. Kahf iyo Maryama Sheekh Umal

Casharkii 126aad illaa 132 ==> 014. Kahf Iyo Maryama -Sheekh Umal

015. Dhaaha iyo Anbiyaa Sheekh Umal

015. Dhaaha iyo Anbiyaa Sheekh Umal

Casharkii 133aad illaa 140 ==> 015. Dhaaha iyo Anbiyaa -Sheekh Umal

016. Xaj iyo Muminuun Sheekh Umal

016. Xaj iyo Muminuun Sheekh Umal

Casharkii 141aad illaa 147 ==> 016. Xaj iyo Muminuun -Sheekh Umal

017. Nuur iyo Furqaan Sheekh Umal

017. Nuur iyo Furqaan Sheekh Umal

Casharkii 148aad illaa 155 ==> 017. Nuur iyo Furqaan -Sheekh Umal

018. Shucaraa, Namal, Qasas Sheekh Umal

018. Shucaraa, Namal, Qasas Sheekh Umal

Casharkii 156aad illaa 167 ==> 018. Shucara, Namal, iyo Qasas Sheekh Umal

019. Cankabuut Sheekh Umal

019. Cankabuut Sheekh Umal

Casharkii 168aad illaa 170 ==> 019. Cankabuut -Sheekh Umal

020. Ruum, Luqman, iyo Sajdah Sheekh Umal

020. Ruum, Luqman, iyo Sajdah Sheekh Umal

Casharkii 171aad illaa 175 ==> 020. Ruum, Luqman, iyo Sajdah Sheekh Umal

021. Axzaab, Saba, iyo Faadhir Sheekh Umal

021. Axzaab, Saba, iyo Faadhir Sheekh Umal

Casharkii 176aad illaa 185 ==> 021. Axzaab, Saba, iyo Faadhir Sheekh Umal

022. Yaasiin, Saafaad, iyo Saad Sheekh Umal

022. Yaasiin, Saafaad, iyo Saad Sheekh Umal

Casharkii 185aad illaa 192 ==> 022. Yaasiin, Saafaad, Saad -Sheekh Umal

023. Zumar, Gaafir, Fusilat Sheekh Umal

023. Zumar, Gaafir, Fusilat Sheekh Umal

Casharkii 192aad illaa 201 ==> 023. Zumar, Gaafir, Fusilat Sheekh Umal

024. Shuuraa, Zukhrufa, Dukhaan Sheekh Umal

024. Shuuraa, Zukhrufa, Dukhaan Sheekh Umal

Casharkii 201aad illaa 207 ==> 024. Shuuraa, Zukhrufa, Dukhaan Sheekh Umal

025. Jaathiyah Sheekh Umal

025. Jaathiyah Sheekh Umal

Casharkii 208aad illaa 209 ==> 025. Jaathiyah – Sheekh Umal

026. Juzzka 26aad Sheekh Umal

026. Juzzka 26aad Sheekh Umal

Casharkii 209aad illaa 217 ==> 026. Axqaaf, Muxamed, Fatxi, Xujuraat, Qaaf, Daariyaat Sheekh Umal

027. Juzzka 27aad Sheekh Umal

027. Juzzka 27aad Sheekh Umal

Casharkii 217aad illaa 224 ===> 027. Dhuur, Najm, Qamar, Rahman, Waaqicah, iyo Xadiid – Sheekh Umal

028. Juzzka 28aad Sheekh Umal

028. Juzzka 28aad Sheekh Umal

Casharkii 225aad illaa 231 ===> 028. Mujaadilah, Xashri, Mumtaxinah, Safi, Jumcah, Munaafiquun, Tagaabun, Dhalaaq, Taxriim – Sheekh Umal Tafsiir

029. Juzz Tabaarak Sheekh Umal

029. Juzz Tabaarak Sheekh Umal

Casharkii 232aad illaa 240 ===> 029. Mulk, Qalam, Xaaqah, Macaarij, Nuux, Jin, Muzamin, Mudathir, Qiyaamah, Inshaan, Mursalaad – Sheekh Umal

030. Juzz Cammah Sheekh Umal

030. Juzz Cammah Sheekh Umal

Casharkii 240aad illaa 250 ====> 030. Naba’, Naazicaat, Cabasa, Takwiir, Infidhaar, Mudhafifiin, Inshiqaaq, Buruuj, Taariq, Aclaa, Gaashiyah, Fajr, Balad, Shamsi, Leyli, Duxaa, Sharxi, Tiin, Calaq, Qadr, Bayinah, Zulzilah, Caadiyaat to Fiil, Qureysh to Naas – Sheekh Umal

Malcare WordPress Security