Al-Ghawaraani Sheekh Bashiir Shiil

Al-Ghawaraani Sheekh Bashiir Shiil

Duruusta Sheekh BashiirSiirada Sheekh Umal

Al-Ghawaraani Sheekh Bashiir Shiil

Ka dageyso websitkeena Al-Ghawaraani Sheekh Bashiir Shiil

Arbaciin Nawawi Sheekh Cumar Faaruuq

Arbaciin Nawawi Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso websitkeena Arbaciin Nawawi Sheekh Cumar Faaruuq

Ajruumi Sheekh Cumar Faaruuq

Ajruumi Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso websitkeena Ajruumi Sheekh Cumar Faaruuq

Ajruumiyah Sheekh Shibli

Ajruumiyah Sheekh Shibli

Ka dageyso websitkeena Manduumatu Ajruumiyah Sheekh Shibli

Abii Isxaaq Al Biri Sheekh Shibli

Abii Isxaaq Al Biri Sheekh Shibli

Duruusta Sheekh ShibliSiirada Sheekh Umal

Abii Isxaaq Al Biri Sheekh Shibli

Ka dagayso websitkeena darsiga Abi Isxaaq al Biri Sheekh Shibli

Al Fiyatu Maraaqi Sacuud Sheekh Shibli

Al Fiyatu Maraaqi Sacuud Sheekh Shibli

Duruusta Sheekh ShibliSiirada Sheekh Umal

Al Fiyatu Maraaqi Sacuud Sheekh Shibli

 

Axkaamta Dalaaqa Sheekh Shibli 

Axkaamta Dalaaqa Sheekh Shibli

Duruusta Sheekh ShibliSiirada Sheekh Umal

Axkaamta Dalaaqa Sheekh Shibli

 

Durar Bahiya Sheekh Shibli

Durar Bahiya Sheekh Shibli

Siirada Sheekh MustafeSiirada Sheekh Umal

Durar Bahiya Sheekh Shibli

Manduma Fatfariya Qawacidul Fiqh Sheekh Shibli

Manduma Fatfariya Qawacidul Fiqh Sheekh Shibli

Duruusta Sheekh ShibliSiirada Sheekh Umal

Manduma Fatfariya Qawacidul Fiqh Sheekh Shibli

 

Ka dagayso websitkeena Manduma Fatfariya Qawacidul Fiqh Sheekh Shibli

Alfiyatu Ibn Maalik Sheekh Shariif Dhawiil

Alfiyatu Ibn Maalik Sheekh Shariif Dhawiil

Duruusta Sheekh Shariif DhawiilSiirada Sheekh Umal

Alfiyatu Ibn Maalik Sheekh Shariif Dhawiil

Siirada Nabiga Sheekh Mustafe

Ka dageyso websitkeena Siirada Nabiga Sheekh Mustafe

Akhtaa Musaliin iyo Sida Saxda Loo Tugado

Akhtaa Musaliin iyo Sida Saxda Loo Tugado

Duruusta Sheekh BashirSiirada Sheekh Umal

Akhtaa Musaliin iyo Sida Saxda Loo Tugado

Ka dageyso websitkeena 02- Akhtaa Musaliin iyo Sida Saxda Loo Tugado

Caqiidatu Salaf Wasxaabul Xadiith Sheekh Bashiir

Caqiidatu Salaf Wasxaabul Xadiith Sheekh Bashiir

Duruusta Sheekh BashiirSiirada Sheekh Umal

Caqiidatu Salaf Wasxaabul Xadiith Sheekh Bashiir

Ka dageyso websitkeena Caqiidatu Salaf Wasxaabul Xadiith

Kitaabul Kabaair Sheekh Bashiir

Kitaabul Kabaair Sheekh Bashiir

Duruusta Sheekh BashirSiirada Sheekh Umal

Kitaabul Kabaair Sheekh Bashiir

Ka dageyso websitkeena Kitaabul Kabaair oo akhriyay Sheekh Bashiir

 

Laamiyatu Ibnu Taymiyyah Sheekh Bashiir Shiil

Laamiyatu Ibnu Taymiyyah Sheekh Bashiir Shiil

Ka dageyso websitkeena Laamiyatu Ibnu Taymiyyah Sheekh Bashiir Shiil

Munakhalatu Nuuniyah Sheekh Umal

Munakhalatu Nuuniyah Sheekh Umal

Duruuta Sheekh UmalSiirada Sheekh Umal

Munakhalatu Nuuniyah Sheekh Umal

Ka dageyso websitkeena Munakhalatu Nuuniyah Sheekh Umal (Kitaab Fiqi Ah)

Bayquuniyah Sheekh Umal

Bayquuniyah Sheekh Umal

Ka dageyso websitkeena Bayquuniyah Sheekh Umal

Caqiidatu Daxaawiyah Sheekh Umal

Caqiidatu Daxaawiyah Sheekh Umal

Ka dageyso websitkeena Caqiidatu Daxaawiyah Sheekh Umal

Caqiidatul Safraaniyah Sheekh Umal

Caqiidatul Safraaniyah Sheekh Umal

Duruusta Sheekh UmalSiirada Sheekh Umal

Caqiidatul Safraaniyah Sheekh Umal

Ka dageyso websitkeena Caqiidatul safraaniyah Sheekh Umal

Caqiidatu Salaf Sheekh Umal

Caqiidatu Salaf Sheekh Umal

Duruusta Sheekh UmalSiirada Sheekh Umal

Caqiidatu Salaf Sheekh Umal

Ka dageyso websitkeena Caqiidatu Salaf Sheekh Umal

Nukhbatul Fikir Sheekh Bashiir Shiil

Nukhbatul Fikir Sheekh Bashiir Shiil

Ka dageyso websitkeena Nukhbatul Fikir Sheekh Bashiir Shiil

Siirada Nabiga Sheekh Umal

Siirada Nabiga Sheekh Umal

Siirada Sheekh MustafeSiirada Sheekh Umal

Siirada Nabiga Sheekh Umal

Ka da gayso Siirada Nabiga Sheekh Umal

01. Faatixa iyo Baqarah Sheekh Dirir

01. Faatixa iyo Baqarah Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

01. Faatixa iyo Baqarah Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suraddah Faatixa iyo Baqarah.

02. Aala Cimraan Iyo Nisaa Sheekh Dirir

02. Aala Cimraan Iyo Nisaa Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

02. Aala Cimraan Iyo Nisaa Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: 02. Aala Cimraan iyo Nisaa Sheekh Dirir

03. Maaida illaa Yuunas Sheekh Dirir

03. Maaida illaa Yuunas Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

03. Maaida illaa Yuunas Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suurada Almaaidah, Ancaam, Acraaf, Anfaal, Tawba, iyo Suradda Yuunas

04. Huud illaa Naxli Sheekh Dirir

04. Huud illaa Naxli Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

04. Huud illaa Naxli Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Surada Huud, Yuusuf, Racad, Ibraahim, Xajar, Naxli

05. Israa illaa Anbiyaa Sheekh Dirir

05. Israa illaa Anbiyaa Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

05. Israa illaa Anbiyaa Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suradda Israa, Kahfi, Maryam, Dah, iyo Anbiyaa.

06. Xaj illaa Namli Sheekh Dirir

06. Xaj illaa Namli Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

06. Xaj illaa Namli Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suradda Xaj, Muminuun, Nuur, Furqaan, Shucraa, iyo Namli

07. Qasas illaa Saad Sheekh Dirir

07. Qasas illaa Saad Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

07. Qasas illaa Saad Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suradda Qasas, Cankabuut, Ruum, Luqmaan, Sajad, Axzaab, Saba, Faadir, Yaasin, Safaat, iyo Saad.

08. Saad (71) illaa Qaaf Sheekh Dirir

08. Saad (71) illaa Qaaf Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

08. Saad (71) illaa Qaaf Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suradda Saad (71), Zumar, Qaafir, Ghaafir, Fusilat, Shuura, Zukhruf, Jaasiya, Axqaaf, Muhamad, Fatxi, Xujuraat, iyo Qaaf

09. Wadaariyaat illaa Mursalaat Sheekh Dirir

09. Wadaariyaat illaa Mursalaat Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

09. Wadaariyaat illaa Mursalaat Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suradda Wadaariyaat, Waduur, Najmi, Araxmaan, Waaqica, Xadiid, Mujaadala, Xashri, Xashar, Saf, Safa, Munaafiquun, Taqaabun, Dalaaq, Taxriim, Qalam, Xaaqa, Macaarij, Nuux, Jini, Muzamil, Mudasir, Qiyamah, Insaan, Mursalat.

Caqeedatul Wasadiyah Sheekh Umal

Caqeedatul Wasadiyah Sheekh Umal

Ka dageyso websitkeena Caqeedatul Wasadiyah Sheekh Umal

 

Kitaabu Tawxiid Sh Umal

Kitaabu Tawxiid Sh Umal

Duruusta Sheekh UmalSiirada Sheekh Umal

Kitaabu Tawxiid Sh Umal 

Ka dageyso websitkeena Kitaabu Tawxiid Sh Umal (Xafithahullah)

10. Juzz Cammah Sheekh Dirir

10. Juzz Cammah Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

10. Juzz Cammah Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Tafsiirka Juzz Camma (Suradda Camma illaa Naas)

Munahkhalah Anuniya Sheekh Umal

Munahkhalah Anuniya Sheekh Umal

Ka dageyso websitkeena Munahkhalah Anuniya Sheekh Umal

Alusuul Min Cilmil Usuul Shariif Dhawiil

Alusuul Min Cilmil Usuul Shariif Dhawiil

Ka dageyso websitkeena Alusuul Min Cilmil Usuul Shariif Dhawiil

Muxaadarooyinka Sheekh Shibli

Muxaadarooyinka Sheekh Shibli oo dhan

Ka dageyso websitkeena Muxaadarooyinka Sheekh Shibli oo dhan

Ajruumi Shariif Dhawiil

Ajruumi Shariif Dhawiil

Ka dageyso websitkeena Ajruumi Shariif Dhawiil

Arrimaha Janasada

Arrimaha Janasada

Arrimaha Janasada

Arrimaha Janasada – Adeega uu Masaajidku Qabto waxaa ka mid ah arrimaha Janaasada la xiriira haday ahaan lahayd meydka oo isbitaalka laga soo gaado, ladhaqo, lagu tukado, ka dibna qubuuraha la geeyo.

Arrimaha Janaasada kala kala soo xiriir:

  • Soleman Kola: 647-710-3155
  • Sh. Abukar Mohamed 416-745-2888 X. 0
Tabarucaadka

Tabarucaadka

Tabarucaadka

[ Tabarucaadka ] Waa Allah mahaddiise, mashruucii dhisme ee Masjid Khalid Bin Al-Walid wuxuu ka dhawyahay gebagebo, hase ahaatee waxaa jiro qaybo muhim ah oo u baahan dhaqaale lagu dhameystiro. Qaybaha harsan waxaa ka mid ah fasalladda caruurta wax lagu barayo, maktabadda kutubta, qolka maydka iyo qaboojiyahii, barxadda baabuurta, dayrka (fence) masjidka oo muhiim ah.

Haddaabe waxaa mulimiinta oo idil ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan dhamaystirka masjidka. Nebiga (nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato) wuxuu xadiith saxiix ah ku yiri “Qofkii Alle dartii masjid u dhisa, Allaah ayaa guri jannada uga dhiseye” (Bukhaari iyo Muslim).

Waxaan halkan uga mahad celineynaa dhammaan Muslimiintii ka qayb qaatay dhismaha masjidka haddii ay noqon lahayd xaga dhaqaale, xoog, xirfad, iyo talo bixinba. Waxaan aaminsanahay in awoodda Allaah iyo hagar bixidda muslimiinta oo keliya suurta galisay in uu masjidka dhismo.

WIXII SADAQAAD AH WAXAA LAGU SOO HAGAAJIN KARAA

The Bank of Montreal
Khalid Bin Al-Walid Mosque.
Account # 1994-110 (Canadian)
Account # 4605-837 (US)
Transit # 24162

Or print a Pledge Form from o­ne of the links below and fax it to the Masjid at: (416) 745-9360. ==> Pledge Form

Taariikhda Masaajidka

Taariikhda Masaajidka

Taariikhda Masaajidka

[Taariikhda Maasjidka] Masaajidka Khalid Bin Al-Walid waxaa la asaasay sanadkii 1990, iyadoo ujeedada loo asaasay ay ahayed xafididda, faafinta diinta Islaamka iyo ka ilaalinta jaaliyadda inay ka lumaan diintooda.
Si uu ujeedooyinkiisa u fuliyo ururka wuxuu iibiyey bakhaar (0.84 acres) November 1996, si looga dhiso Masjid. Lacagta laga bixiyay waxay ahayd $450 000.

Waa Allaah mahaddiise, dhaqaale laga uruuriyay Muslimiinta magaalada Toronto siiba jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa suurta gelisay in bakhaarkii dib u habayn laga sameeye oo loo beddelo Masjid leh qayb ragga iyo qayb dumarka u gaar ah.

Masjidku wuxuu bilaabay hawlihiisii sida : shanta wakhti oo lagu tukado, xalaqooyin diini ah, barnaamijka dhalinyarada iyo hawlaha guud ee dacwada. Hase yeeshee Masjidka dhameystir ayuu u baahanyahay si qaybihiisa oo idil loo isticmaalo.

Manhajka Masaajidka

Manhajka Masaajidka

Manhajka Masaajidka

Manhajka Masaajidka

  • Manhajkeenu waa qabsada kitaabka alle (subxaanahu Watacaalla) iyo sunnada saxiixa ah ee subanaheen nabad gelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaateed iyadoo loo fahmaayo sidey salafku saalix u fahmeen.

  • In Dadka lagu tarbiyeeyo caqiidada saxda ah.  Loogana digo shirkiyaadka iyo khuraafaadka aan sal iyo raad ku leehay diinta alle.

  • Manhajkeena waa mid dheelitiran (wasadiya) kana fog quluwiga (xag Jirnimada) nooc kasta ha ahaadeen

Xadiiqatu Tasriif Shariif Dhawiil

Xadiiqatu Tasriif Shariif Dhawiil

Ka dageyso websitkeena Xadiiqatu Tasriif Shariif Dhawiil

Laamiyatul Afcaal Sheekh Shariif dhawiil

Laamiyatul Afcaal Sheekh Shariif dhawiil

Ka dageyso websitkeena Laamiyatul Afcaal Sheekh Shariif dhawiil

Minhaajul Muslim Sheekh Cumar Faaruuq

Minhaajul Muslim Sheekh Cumar Faaruuq

Durusta Sheekh Cumar FaaruuqSiirada Sheekh Umal

Minhaajul Muslim Sheekh Cumar Faaruuq

Ka dageyso websitkeena Minhaajul Muslim Sheekh Cumar Faaruuq