01. Faatixa iyo Baqarah Sheekh Dirir

01. Faatixa iyo Baqarah Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

01. Faatixa iyo Baqarah Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suraddah Faatixa iyo Baqarah.

02. Aala Cimraan Iyo Nisaa Sheekh Dirir

02. Aala Cimraan Iyo Nisaa Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

02. Aala Cimraan Iyo Nisaa Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: 02. Aala Cimraan iyo Nisaa Sheekh Dirir

03. Maaida illaa Yuunas Sheekh Dirir

03. Maaida illaa Yuunas Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

03. Maaida illaa Yuunas Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suurada Almaaidah, Ancaam, Acraaf, Anfaal, Tawba, iyo Suradda Yuunas

04. Huud illaa Naxli Sheekh Dirir

04. Huud illaa Naxli Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

04. Huud illaa Naxli Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Surada Huud, Yuusuf, Racad, Ibraahim, Xajar, Naxli

05. Israa illaa Anbiyaa Sheekh Dirir

05. Israa illaa Anbiyaa Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

05. Israa illaa Anbiyaa Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suradda Israa, Kahfi, Maryam, Dah, iyo Anbiyaa.

06. Xaj illaa Namli Sheekh Dirir

06. Xaj illaa Namli Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

06. Xaj illaa Namli Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suradda Xaj, Muminuun, Nuur, Furqaan, Shucraa, iyo Namli

Malcare WordPress Security