09. Wadaariyaat illaa Mursalaat Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

09. Wadaariyaat illaa Mursalaat Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suradda Wadaariyaat, Waduur, Najmi, Araxmaan, Waaqica, Xadiid, Mujaadala, Xashri, Xashar, Saf, Safa, Munaafiquun, Taqaabun, Dalaaq, Taxriim, Qalam, Xaaqa, Macaarij, Nuux, Jini, Muzamil, Mudasir, Qiyamah, Insaan, Mursalat.

Malcare WordPress Security