08. Saad (71) illaa Qaaf Sheekh Dirir

Sh. Dirir TafsiirSh. Umal Tafsiir

08. Saad (71) illaa Qaaf Sheekh Dirir

Ka da gayso Tafsiirka Quraanka Sheekh Dirir: Suradda Saad (71), Zumar, Qaafir, Ghaafir, Fusilat, Shuura, Zukhruf, Jaasiya, Axqaaf, Muhamad, Fatxi, Xujuraat, iyo Qaaf

Malcare WordPress Security