028. Juzzka 28aad Sheekh Umal

Casharkii 225aad illaa 231 ===> 028. Mujaadilah, Xashri, Mumtaxinah, Safi, Jumcah, Munaafiquun, Tagaabun, Dhalaaq, Taxriim РSheekh Umal Tafsiir

Malcare WordPress Security